Fairtrade en de global goals (SDG)

Tot het jaar 2030 werkt de hele wereld aan het realiseren van de 17 Global Goals for Sustainable
Development (SDG’s). Ook Nederlandse organisaties, individuen, organisaties en gemeenten dragen
bij. Met de titel Fairtrade Gemeente leveren we direct een bijdrage aan de 10 van 17 SDG’s. Hoe? Dat
lees je hieronder…


SDG 1: Einde armoede
Met de Fairtrade minimumprijs wordt bijgedragen aan de strijd tegen armoede. De
minimumprijs is een vangnet voor 1,7 miljoen boeren en arbeiders in meer dan 75 landen. De
minimumprijs beschermt hen tegen wisselvallige markten en is gebaseerd op de kosten voor
duurzame productie.


SDG 2: Einde honger
Een einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw begint bij een eerlijke
prijs. Kleinschalige boeren leveren 70% van het eten van de wereldbevolking en kunnen een grote rol
spelen bij het beëindigen van wereldhonger – maar alleen als ze eerlijke prijzen krijgen voor hun
gewassen en de juiste ondersteuning. Fairtrade biedt daarom (technische) ondersteuning voor kleine
boeren om waarde toe te voegen aan hun producten.

SDG 5: Gelijke rechten mannen en vrouwen
Gelijke rechten voor mannen en vrouwen is een belangrijk onderdeel van de Fairtrade principes.
Door discriminatie op grond van geslacht, seksuele intimidatie en gendergerelateerd geweld te
verbieden, helpt Fairtrade de rol van vrouwen te versterken. Daarnaast wordt de Fairtrade premie
ingezet voor scholing in genderleiderschap en financiering voor vrouweninitiatieven.

SDG 8: Fatsoenlijk werk voor iedereen
De Fairtrade Hired Labour Standard ervoor dat 200.000 arbeiders betere arbeidsomstandigheden
hebben. Fairtrade komt op voor de arbeiders die onder meer onze thee, bananen en textiel
produceren. Ze profiteren van betere arbeidsvoorwaarden ten aanzien van werktijden, overuren,
contracten, etc., maar ook van belangrijke basisarbeidsrechten, zoals het recht op collectieve
onderhandeling en vrijheid van vereniging. De standaard zorgt er tot slot voor dat ze toegang hebben
tot middelen voor veilige werkomstandigheden.

SDG 10: Verminderen ongelijkheden
De Fairtrade standaarden dragen bij aan het verminderen van ongelijkheid door discriminatie te
verbieden en gelijkheid te bevorderen. Fairtrade helpt vrouwen, jongeren en migranten aan meer
zelfvertrouwen om deel te nemen aan de besluitvorming binnen coöperaties en plantages. Daarnaast
worden ze beschermd tegen gendergerelateerd geweld en andere vormen van discriminatie bij
werving, opleiding en promotie. Ze profiteren van technische ondersteuning en bijscholing om
fatsoenlijke inkomsten te verwerven.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
We zijn een landelijke beweging welke verder gaat dan een lokaal clubje vrijwilligers dat fairtrade een warm hart toedraagt. Fairtrade Gemeenten zijn onderdeel van de grootste, internationale,
fairtrade, grassrootsbeweging: Fairtrade Towns. Via de politieke agenda bouwen wij gezamenlijk aan
sterke duurzame gemeenten en gemeenschappen.

SDG 12: Duurzame consumptie en productie
Fairtrade is het enige keurmerk dat werkt aan beide uiteinden van de keten en zo bijdraagt aan
duurzame consumptie- en productiepatronen.
Aan de ene kant worden de producentenorganisaties ondersteund om te voldoen aan de Fairtrade
sociale- en milieunormen (zoals geen kinder- en dwangarbeid en geen genetische gemodificeerde
gewassen). Aan de andere kant zijn handelaren en inkopers verantwoordelijk via de Fairtrade Trade
Standard voor onder andere eerlijke prijzen, transparante contracten, voorfinanciering voor
producenten en naleving van arbeids- en milieuwetgeving.

SDG 13: Klimaat
Fairtrade onderneemt actie op SDG 13: aanpak klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor
boeren en arbeiders. Fairtrade promoot de bescherming van milieu en biodiversiteit door
verschillende standaarden en programma’s. Zo gebruiken steeds meer boeren regenwater, planten
schaduwbomen, schakelen over op biogas en hernieuwbare energiebronnen en investeren in
organische meststoffen en dynamische boslandbouw. Daarnaast is de Fairtrade Climate Standard de
eerste in zijn soort die onevenwichtigheden op de carbon markt aanpakt en een eerlijk financieel
rendement voor de producenten garandeert.

SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
Fairtrade is wereldwijd het enige keurmerk dat voor 50% in handen is van boeren en arbeiders zelf.
Fairtrade coöperaties, die zich moeten houden aan de Fairtrade standaarden om democratisch,
transparant en inclusief te zijn, kunnen betere deals sluiten met handelaren. Daarnaast krijgen ze
toegang tot krediet, verzekeringen en andere financiële diensten. Ze beslissen zelf over hoe de
Fairtrade premie besteed wordt, of ze bijvoorbeeld de productiviteit verbeteren of de duurzame
ontwikkelingsprioriteiten van hun gemeenschap aanpakken.

SDG 17: Partnerschap
Fairtrade brengt producentenorganisaties, vakbonden, consumenten en campagnevoerders van over
de hele wereld samen om het mondiaal partnerschap te versterken en om doelen te bereiken.
Fairtrade werkt samen met ruim 1,7 miljoen boeren en arbeiders, 1.600 producentenorganisaties,
meer dan 4.000 bedrijven en talloze vakbonden, consumenten en campagnevoerders wereldwijd.
Meer dan 2.100 steden, scholen, universiteiten, overheden en andere organisaties supporten de
Fairtrade principes. Deze samenwerkingen bewerkstelligen eerlijkere handelspraktijken welke
essentieel zijn voor duurzame economische groei.

De bronafbeelding bekijken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.